تبلیغات
 °。°。(•̪●) دنیای ساندویچی(●̮̮̃•̃) 。°。 ° - جواب تست سنجش شخصیت
برین ادامه ولی اگه دوست دارین شما هم تست بدین هنوز دیر نشده به مطلب سنجش شخصیت با چند سوال ساده مراجعه کنید.

جواب اونایی که تست دادن تو ادامه ی مطلبه.جواب بلوم خرگوشه:

اولی گفته بودی آبی تیره:یعنی شخصیت پیچیده

دومی گفته بودی مثلث یعنی یک دنده و لجباز

سومی گفته بودی بله یعنی شما آدم فرصت طلبی هستید

چهارمی اولیت های شما را در زندگی مشخص میکند که گفته بودی قرمز.سفی.سبز.آبی.سیاه

یعنی اول شهوت و دلبستگی برات مهمه دوم ازدواج سوم شغل و حرفه چهارم دوستان و روابط و پنجم مرگ

پنجمی گفته بودی کوهپایه که میزان ارتفاعی که انتخاب میکنید بستگی به میزان جاه طلبی شما دارد.

ششمی گفتی سفید که یعنی برتر.مغرور.تاثیر گذار

هفتمی الویت های شما به هنگام مشکلات را تایین میکند اسب:همسر    .    خانه:فرزندان


مال flora-musa
1.شفاف گفته بودی یعنی یه سادگی قابل درک

2.دایره یعنی سعی میکنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد

3.گفته بودی بله یعنی آدم فرصت طلبی هستی

4.این سوال الویت های شما را در زندگی مشخص میکند گفته بودی
سفید.سبز قرمز سیاه
ازدواج.شغل و حرفه.شهوت و دلبستگی.مرگ  آبی هم بود ولی نگفتی ولی معنیش دوستان و روابطه خودت ببین کجا قرار میدیش.

5.میزان ارتفاع بستگی به میزان جاه طلبی شما دارد که گفته بودی وسط کوه

6.گفته بودی قهوه ای یعنی فروتن و خاکی

7.این سوال الویت های شما به هنگام مشکلات را تایین میکند.
اسب:همسر              خانه:فرزندان

مال ستاره:

1.شفاف:یه سادگی قابل درک

2.دایره:سعی میکنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.

3.بله:شما آدم فرصت طلبی هستید.

4.این سوال الویت هاتو تو زندگی مشخص میکنه
آبی.سفید.سبز.قرمز.سیاه
دوستان و روابط .ازدواج.شغل و حرفه.شهوت و دلبستگی.مرگ

5.نه فرقی نداره کوهش کجا باشه ولی هر جا رو انتخاب کنی با میزان جاه طلبیت رابطه مستقیم داره.

6.سفید:برتر.مغرور.تاثیر گذار

7.این سوال الویت های شما را به هنگام مشکلات تایین میکند.
اسب:همسر              خانه:فرزندان

جواب یاسی:
1.شفاف: یه سادگی قابل درک.
2.دایره:سعی میکنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.
3.خیر:شما آدم فرصت طلبی نیستید.
4.این سوال الویت های شما را در زندگی نشان میدهد.
سبز.آبی.سفید.قرمز.سیاه:شغل و حرفه.دوستان/روابط .ازدواج.شهوت و دلبستگی.مرگ
5.قله کوه:میزان ارتفاعی که انتخاب میکنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد.
6.سفید:برتر.مغرور.تاثیرگذار
7.این سوال الویت های شما به هنگام مشکلات را تعیین میکند.
اسب:همسر                         خانه:فرزندان

جواب Flora-flowers
1.شفاف:یه سادگی قابل درک
2.دایره:سعی میکنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.
3.نه:شما آدم فرصت طلبی نیستید.
4.این سوال الویت های شما را در زندگی نشان میدهد.
آبی سبز قرمز سفید سیاه
دوستان/روابط .شغل و حرفه.شهوت.ازدواج.مرگ
5.قله ی کوه:میزان ارتفاعی که انتخاب میکنید رابطه ی مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد.
6.قهوه ای:فروتن و خاکی
7.این سوال الویت های شما به هنگام مشکلات را تایین میکند.
اسب:همسر                            خانه:فرزندان

جواب moji
1.شفاف:یه سادگی قابل درک
2.دایره:سعی میکنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد
3.بله:شما آدم فرصت طلبی هستید
4.این سوال الویت های شما را در زندگی نشان میدهد
سیاه.آبی.سفید.قرمز.سبز
مرگ.دوستان/روابط .ازدواج.شهوت.شغل و حرفه
5.سفید:برتر.مغرور.تاثیر گذار
6.قله:میزان ارتفاعی که انتخاب میکنید رابطه ی مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد.
7.این سوال الویت های شما به هنگام مشکلات تایین میکند
اسب:همسر                         خانه:فرزندان

مال فلورا جون
1.آبی تیره:شخصیت پیچیده
2.دایره:سعی میکنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد
3.بله:شما آدم فرصت طلبی هستید
4.این سوال الویت های شما را در زندگی نشان میدهد
سبز.سفید.قرمز.آبی.سیاه
شغل و حرفه.ازدواج.شهوت.دوستان/روابط .مرگ
5.قله ی کوه:میزان ارتفاعی که انتخاب میکنید رابطه ی مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد.
6.اسب سفید:برتر.مغرور.تاثیرگذار
7.این سوال الویت های شما به هنگام مشکلات را تایین میکند.
اسب:همسر                              خانه:فرزندان

مال aily
1.شفاف:یه سادگی قابل درک
2.بله:شما آدم فرصت طلبی هستید.
3.این سوال الویت های شما را در زندگی نشان میدهد
آبی.سیاه.سفید.سبز.قرمز
دوستان/روابط .مرگ.ازدواج.شغل و حرفه.شهوت
4.قله ی کوه:میزان ارتفاعی که انتخاب میکنید رابطه ی مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد.
5.سفید:برتر.مغرور.تاثیرگذار
6.این سوال الویت های شما را به هنگام مشکلات تایین میکند.
اسب:همسر                          خانه:فرزندان

مال هالی
1.شفاف:یه سادگی قابل درک
2.مربع:
3.بر نمیدارم:شما آدم فرصت طلبی نیستید
4.این سوال الویت های شما را در زندگی نشان میدهد.
قرمز.آبی.سبز.سفید.سیاه
شهوت.دوستان/روابط .شغل و حرفه.ازدواج.مرگ
5.قله ی کوه:میزان ازتفاعی که انتخاب میکنید رابطه ی مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد.
6.سفید:برتر.مغرور.تاثیرگذار
7.این سوال الویت های شما را به هنگام مشکلات تایین میکند
اسب:همسر                             خانه:فرزندان


دوستان عزیز این فال رو جدی نگیرین فقط برای سرگرمیه از نظر من هر شخصی خودش خودشو میشناسه نیازی نیست دیگران بهش بگن
سخنی از کارشناس روانشناسی برفی گوگولی


تاریخ : شنبه 6 اسفند 1390 | 07:19 ب.ظ | نویسنده : برفی | نظر

  • paper | وبلاگ شخصی | بن تن